Doğumsal kalça çıkığı nedir?

Doğum öncesi, doğum sırasında gözlenen kalçanın çıkık olması nasıl teşhis edilir?

Doğumsal Kalça Çıkığı nedir?

Doğumsal kalça çıkığı, doğum öncesi, doğum sırasında veya hemen doğum sonrasında gözlenen kalçanın çıkık, yarı-çıkık veya stabil olmaması ile karakterize bir hastalıktır.

Doğumsal Kalça Çıkığı Ne Sıklıkta Görülür? Ailevi Tutulum Var Mıdır?

Doğumsal Kalça çıkığının görülme sıklığı, %1 – % 0.1 olup kızlarda daha sıktır.. Taraf olarak kalça çıkığı dağılımına bakacak olursak; Sol kalça % 60, Sağ Kalça % 20, iki taraflı % 20 oranında görülür. Ailede doğumsal kalça çıkıklı birey varsa görülme sıklığı artar. Örneğin: Tek yumurta ikizlerinde % 34, kardeşlerde var ise % 6-7, anne ve kardeş varsa % 36 oranlarında görülme sıklığı olmaktadır.

Doğumsal Kalça Çıkığı Risk Faktörleri Nelerdir?

Kalça çıkığı görülmesi risk faktörleri olarak; aile hikayesi, makat gelişi doğum (özellikle 1.kız çocuk), oligohidroamnioz (amnion sıvısının az olması), tortikollis deformitesi varlığı, ayak deformiteleri, çoğul gebelik sayılabilir.

Doğumsal Kalça Çıkığı Hastaları Ne Şikayetle Doktora Getirilirler?

Başvuru Şikayeti sıklıkla; kalçadan ses gelmesi, kalçalarını tam açamama, pili asimetrisi (bacakta cilt kıvrımlarının farklı olması) ve aksamadır.

Doğumsal Kalça Çıkığı Tanısı Nasıl Koyulur?

Tanı da, Fizik Muayene ile ultrasonografi ve radyografiden faydalanılır. Fizik Muayenede; ilk 2 ayda tanı koydurucudur. Ortolani ve Barlow testleri, kalçanın çıkıp yerine oturduğunun fizik muayene ile değerlendirilmesidir. İlerleyen aylarda; pili asimetrisi, kalça açılmasında kısıtlılık, bacak boylarının farklılığı göze çarpar. Yürüme sonrasında çıkık tarafta ayağını dışa basarak yürüme ve aksama görülür. Tanı yöntemlerinden ultrasonografi, ilk 6 ayda kullanılır. Radyografik değerlendirme kemik yapısının değerlendirilmesi için önem arzeder ve doktorunuzca belli aralıklarla istenebilir.

Gelişimsel Kalça Displazisinin Tedavisi Nedir?

Erken tanı tedavi şansını arttırmaktadır. Bu nedenle şüpheli olgular bir tedavi yöntemi olmayan çift bez uygulaması ile geciktirilmemelidir. Tedavi de; 6 aylığa kadar ki çocuklarda Pavlik Bandaj yada Tubingen ortezi veya Rhino ortezi gibi yöntemlerden hasta için en uygun olanı uygulanılır. Tedavinin takibi ultrasonografilerle yapılır.

6 aylıktan büyük çocuklarda yada ameliyat dışı yöntemlerle ile başarılı olunamaması durumunda Genel Anestezi altında Alçılama uygulaması yapılır. Daha büyük çocuklarda cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi tedavide amaç uyumlu kalça eklemi sağlamaktır. Cerrahi tedavide femur başı topu, asetabulum denilen yuvaya yerleştirilerek asetabulum yuvasının gelişmesi uyarılır. Femur başı topunun yuva içinde olması asetabular yuvanın, femur başını örten uyumlu bir yapıda gelişimini sağlar.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir