Küçük Menderes’e takip

Küçük Menderes’e takip

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından, Küçük Menderes Nehri Havzası’nın korunması ve su kalitesinin iyileştirilmesi kapsamında “Küçük Menderes Havzası Koruma Eylem Planı” hazırlandı.

SEMA PINAR SAYAN/ANKARA

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Küçük Menderes Nehri Havzasının korunması ve su kalitesinin iyileştirilmesi için Bakanlıklar, mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir takip komisyonu kurulması için harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 30a yakın kurum ve kuruluşun temsilcisinin bulunacağı komisyonun, Küçük Menderes Havzasında atıksu ve katı atık tesislerinin kurulması, zirai kaynaklı kirliliğin kontrol edilmesi, ağaçlandırma, su kalitesinin izlenmesi, denetim, temiz üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, yapılacak işler için teknik ve ekonomik destek verilmesi çalışmalarını takip edeceği belirtildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından; Çevre ve Şehircilik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, İçişleri Bakanlıkları, İzmir ve Aydın illerinin Valilikleri ile alakalı belediyeleri, sanayi ve ticaret odaları ile İller Bankası ve Türkiye Belediyeler Birliğine konu ile alakalı olarak yazının gönderildiği kaydedildi.

EYLEM PLANI UYGULAMAYA GEÇİRİLECEK

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu imzasıyla gönderilen yazıda, Türkiyedeki 25 adet su havzasından öncelikli olarak belirlenen 15i için Havza Koruma Eylem Planı hazırlandığı belirtildi. Yazıda, Hazırlanan planların eylem takvimine göre takibi havza önceliklerine göre Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülmekte olup, uygulamalarının sağlanması aciliyet arz etmektedir. Bu kapsamda kurum ve kuruluşlarımıza önemli görevler düşmektedir denildi.
Küçük Menderes Havzasının öncelikli havzalar arasında yer aldığının belirtildiği yazıda, kirlenmenin kontrol altına alınması ve kabul edilebilir sınırlar içine çekilebilmesi için birçok çalışma yapıldığı, bu çalışmalar neticesinde Küçük Menderes Havzası Koruma Eylem Planı hazırlandığı ifade edildi. Eylem planında bütün tarafların üzerine düşen görevlerin belirtildiği ve iş takvimine bağlandığı kaydedilen yazıda, istenilen sonuca ulaşılması için eylem takvimindeki uygulamaların neticelendirilmesi gerektiği vurgulandı. Yazıda, Küçük Menderes Havzası Koruma Eylem Planının ana bileşenleri ve sorumluları da kaydedildi.

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ KURULACAK

Küçük Menderes Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında, Evsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesine yönelik, havzadaki yerleşimlerin atıksu arıtma tesislerini kurmaları ve mevzuata uygun olarak çalıştırmalarının, Belediye Kanunu ve Çevre Kanunu gereği belediyelerin mükellefiyetinde olduğu bildirilerek, bu konuda belediyelerin mesuliyetlerini yerine getirmeleri gerektiği ifade edildi.

Münferit Sanayilerin ve Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) atıksu arıtma tesisleri kurması ve işletmesi konusunda, Çevre Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde münferit sanayi tesisleri ve OSBlerin atıksu arıtma tesislerini kurmaları ve mevzuata uygun olarak çalıştırmalarının sanayicilerin ve OSBlerin mükellefiyetinde olduğu dile getirildi.

Atık işleme, geri kazanma ve bertaraf tesislerini kurma ve sorumluluk sahasındaki bütün atıkların toplanmasını sağlayarak bu tesisleri işletme faaliyetlerinden Çevre Kanunu ve Belediye Kanunu gereğince belediyelerin sorumlu olduğu belirtilerek bu konuda belediyelerin mesuliyetlerini yerine getirmelerinin büyük önem arz ettiği vurgulandı.

KİRLİLİK KONTROL ALTINA ALINACAK

Zirai Kaynaklı Kirliliğin Kontrolünün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mesuliyetinde olup, eylem planının ilgili iş kalemindeki faaliyetlerin takibi ve denetiminin önemli olduğu ifade edildi. Zirai kaynaklı toprak kirliliğinin kaynağında kontrolünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluğunda olduğu bildirildi.

Erezyonla mücadele ve ağaçlandırma faaliyetlerinin Orman Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği kaydedildi.
Küçük Menderes Nehrinin sürekli olarak izlenmesinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı belirtilerek, mevcut izleme noktalarının değerlendirilmesi ve çevrimiçi izleme noktalarının belirlenmesi ve izleme programının oluşturulması konularında Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ile ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü DSİye teknik destek verileceği de eylem planına eklendi.

Evsel, münferit sanayi, OSB ortak ve diğer bütün atıksu arıtma tesisleri ile katı ve tehlikeli atık işleme, geri kazanma ve bertaraf tesislerinin çevre mevzuatına uygun olarak işletilmesini temin için denetlenmesi, denetim sonucu saptanan usulsüzlüklerin giderilmesi için uygulanacak yaptırımlar hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gerekli işlemleri yapmasının gerektiği ifade edildi.

TEKNİK VE EKONOMİK DESTEK

Kaynakların verimli kullanılması ve su kirliliği ile etkili mücadelede belediyeler, sanayi ve diğer sektörlerde çevre koruma kapasitesinin geliştirilmesi, özellikle zeytin, zeytinyağı vb. sektörlere yönelik özel çevre koruma tedbirlerinin geliştirilmesi, sanayide temiz üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, belediye ve sanayicilerin eğitimleri, belediyelerin idari denetimi ve su-atıksu tarifelerinin düzenlenmesi hususları havzanın iyileştirilmesi ve korunması maksadıyla tedbirlerin geliştirilmesinin gerektiği vurgulanarak, belediye, sanayi ve diğer kuruluşların teknik ve ekonomik açıdan desteklenmesinin önem arz ettiği belirtildi.

Yazıda, Küçük Menderes Eylem Planının başarıyla uygulanabilmesi ve hedeflenen sonuca ulaşılması için sanayici ve belediyeler dahil ilgili her kurum ve kuruluşun belirtilen vazifeleri yerine getirmeleri ve acil olarak eylemlerin uygulamaya geçirilebilmesi maksadıyla, bir takip komisyonu oluşturulacağı kaydedilerek, kurum ve kuruluşların yetki sahibi birer temsilci bildirmesi istendi.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir